תשבץ היגיון/יוסי קאופמן

5   4   3   2   1
      6    
            8     7
         
10           9
    12     11    
      14       13
        15    
        16
    18             17
           
      20         19

מאונך:
1. מי שהיתה סוציאליסטית ציונית נמצאת בצרפת בבית בבות (4,4)
2. רועד בפחד כשזו מקשקשת (7)
3. ראו 3 מאוזן
4. המתח שיוצרים שלושים האחוזים בקולב טוב (4)
5. עם 10 מאונך - שיכור כעוס (4,4,3)
6. עגנון מופיע עם אחת האמהות (4)
10. ראו 5 מאונך
11. רבנו, אך היה לזה סוף (2)
12. בוא כמו שמואל הנביא (4,3)
14. גרים בבית גדול עם צמד מוזיקלי (6)
15. יון צדיק (4)
16. 160 נכנסים לקלסר (4)
17. גשר המתלה אולי (3)

  מאוזן:
1. ירא גם ירא למראה גבנונית (4)
3. עם 3 מאונך - ראו, ברי נשיא (6,5)
7. קובי המחזאי אבד את הבית שלו (3)
8. מנהיג בריטי לא אכל ולא שתה בירה (7)
9. אופיר איבד אלף מילה (5)
11. שים לב, השקפת בספר דתי (4,2)
13. הפרשה בסמוך לקנם, במקרר ובמזגן (מ) (3,3)
15. אכל מסמך אחד משלושת ה-B (5)
17. מסיע אותן בבון הבירה? (עפ"י יורם הרועה) (7)
18. הוליד את איתמר רצון (3)
19. עם 20 מאוזן - פעם לא נהגו לעשות סקס בחושך (עפ"י בתיה סולסקי) (4,5)
20. ראו 19 מאוזן