תשבץ היגיון/יוסי קאופמן

5   4   3   2   1
      6    
            8     7
         
10           9
    12     11    
      14       13
        15    
        16
    18             17
           
      20         19

מאונך:
1. התחיבות האחראי על מראה השער בארוע שמתקים ביוני (4,4)
2. מה עשה פתולוג חזק יותר? (3,4)
3. בשמתי את ברק ומוטי (6)
4. שדה צמח (4)
5. עם 10 מאונך - בתל אביב צריך כנראה לקנות את הפופקורן לפני הסרט (עפ"י גדי סמואל) (5,3,3)
6. גם CPU יוצר קולות (4)
10. ראו 5 מאונך
11. ציון העולה לא מבריק (2)
12. עיר דוד - אין יותר גרוע מזה (עפ"י חיהל'ה גולדשמידט) (3,4)
14. ידאג שלא תתגלה השולחת אלינו מלוין טילה (6)
15. רני רהב גברי? להפך (עפ"י אורי בן דור) (4)
16. בשלושת רבעי שניה אחד מפחית אולי את המתח (4)
17. כמו כן הוא נשא בתפקיד מרגל (3)

  מאוזן:
1. משחק חוזר ב 18? (2,2)
3. גיל (5)
7. מחזור ועוד ספר קודש (3)
8. רעש פרוע (3,4)
9. שנות הביטלס העליזים (5)
11. אילן רמון (3,3)
13. מה אתם עושים בין רגלי בנא? (6)
15. בחולה ד"ר מזהה את הוירוס של רודנר (5)
17. תני לישראל להקיף את הנסוג (4,3)
18. שוב הוא גמר למראה גברת זרה (3)
19. עם 20 מאוזן - אמצעי המניעה של יעקב כתנאי אפשרי לשלום (4,5)
20. ראו 19 מאוזן