תשבץ היגיון/יוסי קאופמן

5   4   3   2   1
      6    
            8     7
         
10           9
    12     11    
      14       13
        15    
        16
    18             17
           
      20         19

מאונך:
1. רחל? אין לה הרבה בראש - רייצ'ל גם? יתכן (8)
2. חרשנו רע אבל אנחנו עם הספר! (עפ"י יורם הרועה) (7)
3. הלהקה יצרה מוזיקא אלטרנטיבית או נמרחת? (3,3)
4. פארו כנגד ויזלטיר של פעם (4)
5. עם 10 מאונך - השיר של חיים חפר שאומץ ע"י מרכז המפלגה? (עפ"י אמנון שחם) (8,3)
6. הרי זה לא דורש הסבר נוסף (4)
10. ראו 5 מאונך
11. נבון מטפס על ענף (2)
12. ויצמן דברה, ועוד שבעה, וסמירה גם (4,3)
14. "פנחס, מה עושים?!" הוא פרי עטו של זך (4,2)
15. הוא ירק בפי הערבי כי הטעו אותו (4)
16. גור ואלו שכבר לא גורים (4)
17. אישון צעצוע (3)

  מאוזן:
1. אתנשא כלפי הידידה (עפ"י יורם הרועה) (4)
3. כשהיית בכירה נוספת שמעתי (5)
7. שור נכשל בשירה (3)
8. ממקומות הבילוי ששוב נתגלו לפולנסקי (7)
9. הגדרת ישראל וסטיבן (5)
11. אם מאוד חשוב לו שלום, איך נפדה את המולדת? (3,3)
13. בכזה שיח הוא מכה חזק ברגל ביד (מ) (2,4)
15. סמטנה או בן אמוץ? (עפ"י הדרה יעקובי) (5)
17. הבית אליו חזר מהרחוב (עפ"י נדיב אבידן) (7)
18. הנהר שהנפיק בתחילה מים רבים נכשל בסוף (3)
19. עם 20 מאוזן - עולם המוזה של במאי חתונה לבנה (מ) (4,5)
20. ראו 19 מאוזן