תשבץ שכל מס' 1692/יורם הרועה

  5   4   3   2   1
6          
            8     7
           
    10             9
         
          12       11
      13  
    17 16       15   14
  18      
21           20     19
           
    23             22
           
                  24

אנכי:
1. כשמשיגים אותה מרבין בשמחה (עפ"י נעם אבני ז"ל) (5)
2. דרייפוס כמשורר (7)
3. שניידר או גבור מחזה (עפ"י איציק בלול) (מ) (6)
4. המחלה, מבחינתה, לא תפול (4,4)
5. פרח מחוץ למושב בערבה (עפ"י תמי דותן) (4,3)
6. מנוסה כאיש נכבד שנחקר במשטרה (4,4)
11. איזה רחוב בגדה מומלץ מאד? (עפ"י אמנון שחם) (4,4)
12. נבהל? כבר אמרנו (עפ"י איתי בנר) (3)
13. הצגה מבולבלת, ממש אסון! (8)
15. מה שמאחורי הפתיע אותי (עפ"י יוסי אילן) (5,2)
17. על המזרן גומר באנחה? להפך (עפ"י איציק בלול) (7)
18. ההיסטוריון שנים במושב (עפ"י רן מופת) (6)
21. מוריד מכל הכוונים (עפ"י יוסי אילן) (5)

 

אופקי:
1. את אבדן הבתולים לא ניתן לחלק עם אף אחד (עפ"י יגאל שילון) (6,4)
7. מלך בלי ראש (עפ"י אורי בן־דור) (3)
8. זו זכותנו, גם אם זה מגעילנו (3,4)
9. פרץ נופף באצבע על בני ישראל (עפ"י יוסי קאופמן) (7)
10. ענק שיחסו כצדיק לגמל (עפ"י יעקב טומשין) (3)
11. מדינה נשית (עפ"י יוסי אילן) (4)
12. הלהקה שהחזירה את הקול לפרי (עפ"י נדיב אבידן ז"ל) (6)
13. סוף שביתה (עפ"י יוסי אילן) (3)
14. בבריטניה נתבקש הרופא להיות עני ממעש (עפ"י יהושע רחמים ואורי סלע) (6)
16 קוף ענק משמיע קול כזה? (4)
19. הוא דוקר, שלא נדע (3)
20. יריקה ללא כוונת זדון – גם מזה אפשר להירטב (עפ"י ירון רחמים) (3,4)
22. כאשר קרס במעונותיכן – ידן היתה בדבר (מ) (7)
23. המלחין הלך משמאל ונדרס (עפ"י איציק בלול) (3)
24. גול מושלם מתוך האנאלפביתים המושלמים (עפ"י השמיעה של יגאל שילון) (7,3)