תשבץ שכל מס' 1686/יורם הרועה

  5   4   3   2   1
6          
            8     7
           
    10             9
         
          12       11
      13  
    17 16       15   14
  18      
21           20     19
           
    23             22
           
                  24

אנכי:
1. במקצועו עזר בסופר (עפ"י יוסי אילן) (5)
2. "כיסנים" שנשארו מיום טוב? (7)
3. מי תכריז בלי סוף מלמטה ומאחור? (6)
4. קר לטפשון? בזה לא אמרנו אמת (3,5)
5. מטבעם של ברנדי וקרם־שניט (7)
6. ברדיו מחמיאים לשופר על יופיו (עפ"י דקל בנו) (5,3)
11. הוא יבטיחך נאמנה שהפעם תשמע קול שופר (4,4)
12. לא רק ברוסיה היה הראשון (3)
13. בימים נוראים משלב בקבוצה נהג (עפ"י איציק בלול) (4,4)
15. הוא מומחה גם לשברים – אולי לפי זה תעלו על עקבות האיש (4,3)
17. ר' יוסי נפל באחת (5,2)
18. העולה משתוקק ל... משהו די טוב (4,2)
21. אחולי פקוד ומטה (עפ"י ניר גרנדה) (2,3)

 

אופקי:
1. עתון אידי בסין? (מחדושי אליעזר כמון) (מ) (7,3)
7. דבר השבעים: נמנע מלאכול (עפ"י אורי בן־דור) (3)
8. שר פעם מכאן ושר פעם מכאן ומפלגה שהיתה באמצע חייו של אדם (4,3)
9. חלקיק חדש ברבעו (7)
10. ישיב עוף (3)
11. "כי הוא נורא ואיום" (עפ"י אליעזר כמון) (4)
12. הכלב הרוצח מצא מקלט אצל זהבי (6)
13. מד גשם (עפ"י אורי בן־דור) (3)
14. ציר בקי בהצצה (6)
16. יום טוב לחתונה, כמסופר: ... יממן הכל (4)
19. שם תודה (3)
20. האם התכוון מרן שיש לשלוף את התצלומים? (4,3)
22. דג (2,2,3)
23. אומרים שהוא מנשק בלהט ומזהם (3)
24. תגובתה הראשונה של דלילה למראה שמשון הראתה אכזבה מסוימת – אבל הוא באמת לא היה אשם (עפ"י אמנון בירמן) (6,4)