תשבץ שכל מס' 1665/יורם הרועה

  5   4   3   2   1
6          
            8     7
           
    10             9
         
          12       11
      13  
    17 16       15   14
  18      
21           20     19
           
    23             22
           
                  24

אנכי:
1. הוטל למעלה, אבל לא ממש ברצינות (5)
2. מצעד העשירון התחתון בארנקים (7)
3. איזה גבר מופיע בעמוד השער? (עפ"י אורי בן־דור) (6)
4. חותך תרופה? אין מה לעשות (עפ"י אורי גפני ז"ל) (4,4)
5. תרגולים במתמטיקה (7)
6. המוסיקאי שתמך בגיור כבשים (עפ"י נעם אבני ז"ל) (3,5)
11. באמצעות שכלו הוא עושה כרצונו (עפ"י אמנון בירמן) (3,5)
12. בטח נשמע שהיה במצב רוח מרומם (עפ"י ערן יעלי) (3)
13. אי שמור בחצי אי (עפ"י יוסי אילן) (8)
15. אל תשאירי שם אשפה, בסגנון ז'ק ברל (3,4)
17. אדרבה, זה רצונו של קניבל שלא רוצה להתרחק מהבית (עפ"י ערן יעלי) (3,2,2)
18. אני מסתפק בסך הכל בסימן דיאקריטי לטיני (6)
21. אולי משה, הרצל או אהוד הכלימו אותה (עפ"י יוסי קאופמן) (מ) (5)

 

אופקי:
1. לאן, ביבי? לפגישה עם בנט (עפ"י "מצחקי לשון") (5,5)
7. צורה לעיר! (3)
8. דולק בזוהר בממלכה (עפ"י יוסי קאופמן) (7)
9. הסכם בין-מפלגתי שקשה לבלוע (4,3)
10. סנדויץ נורא של אמא (3)
11. כשתחזור תשפוך דגן (4)
12. עשה טוב: הקף במכוניתך את הצייר (3,3)
13. הקבוץ הזדקר (עפ"י שמעון טפר) (3)
14. מה תכנת על חורבות הישוב הקדום? (4,2)
16. לא הרופא, רק השליח (עפ"י יוסי אילן) (4)
19. עבים אפורים? (3)
20. כל הדבור והשיח (4,3)
22. בודאי לא שמענו מפי סיסרא איך לשפר ביצועים (מ) (7)
23. לגמי הלחם! (3)
24. מה שארע לנהגת המעופפת ניכר בתגובתה (עפ"י אורי בן־דור) (4,6)