תשבץ שכל מס' 1651/יורם הרועה

  5   4   3   2   1
6          
            8     7
           
    10             9
         
          12       11
      13  
    17 16       15   14
  18      
21           20     19
           
    23             22
           
                  24

אנכי:
1. מעייפים בגודש שהוא מעביר לרשות המדינה (עפ"י יוסי בוגין) (5)
2. התדר בבעלותי בכח הנשק הקטלני (עפ"י רפי שוץ) (4,3)
3. הכף של שפירא ואימבר (6)
4. יוחנן זראי, בביצועה של ריקה זראי ז"ל, הסתייג ממתן כבוד! (6,2)
5. המשפט שבו צ'רלס יצא לאור (עפ"י אמנון שחם) (מ) (7)
6. עלינו איימו בעונש, אז שלמו! (עפ"י יוסי קאופמן) (8)
11. מה שהגיוני בעץ הוא הקול מפי ריקה זראי (עפ"י עפר קציר) (8)
12. עד פה (3)
13. האב מזהיר ומבקש (עפ"י יוסי אילן) (6,2)
15. את משחק הרביעיה הישן הנח בסרט (4,3)
17. אגמון הציג שם כלבה במבנה (עפ"י אסף סופר) (4,3)
18. לחימות? רק לא בשבת (2,4)
21. צדיק מגלה מה מפריע לו לישון (עפ"י נדיב אבידן ז"ל) (5)

 

אופקי:
1. אגמון הפיק שליש מהכנסת עם משחק ראשון (5,5)
7. עמי מוסרי (עפ"י אורי בן־דור) (3)
8. שוב חתך נאיבית, זה לא ביג דיל (עפ"י רפי שוץ) (2,2,3)
9. מעמדתו הנישאה עלה לצפון רוסיה (7)
10. איך גאלו את השיר העממי? (3)
11. צומח בשטח המשחק (עפ"י נדיב אבידן ז"ל) (4)
12. עולי גרמניה באים לאגף? (6)
13. חשיבותו בכך שחבר אותם (3)
14. שר הגנה אמריקאי דרס לא אלוף אחד (6)
16. הביאה לעולם את אבי הסופר (עפ"י אמנון בירמן) (4)
19. מלחין בבור (3)
20. נאות לבשר על פטירת המשורר (עפ"י יוסי אילן) (2,5)
22. בגלל הסגר בגדה שניה? להפך (3,4)
23. סבל של זמרת בנסיגה (עפ"י אלי מועלם) (3)
24. חרקים לעיגון נשים (עפ"י מיקי זבדי) (5,5)