תשבץ שכל מס' 1644/יורם הרועה

  5   4   3   2   1
6          
            8     7
           
    10             9
         
          12       11
      13  
    17 16       15   14
  18      
21           20     19
           
    23             22
           
                  24

אנכי:
1. מתחת למשוער? להפך, להפך, אך אין עתיד לכתוב כך (3,2)
2. סופר שלא יקבלו את המגיע להם (עפ"י מיקי זבדי) (4,3)
3. נלמדות בגוש (4,2)
4. זיינו בצחוק (עפ"י אלי מועלם) (5,3)
5. הדב בלע אגוז בתאטרון (עפ"י נדיב אבידן ז"ל) (7)
6. הודע לו שהרמזור התחלף לירוק, אבל אל תגזים, בקש זך (עפ"י אמנון שחם) (4,4)
11. בניגוד לעובד הישוב על כסאו, הוא ישן? ואולי דוקא הולך? (עפ"י יוסי קאופמן) (מ) (4,4)
12. האם תקעה אותו כשהכין לחם? (3)
13. מה עשתה הרופאה לזה שגומר מהר? (עפ"י אלי מועלם) (מ) (4,4)
15. החייל "המפונק" המשחק בקייב (עפ"י איציק בלול) (7)
17. ח"כ נח (עפ"י אמנון שחם) (2,5)
18. מתקפה מועילה (6)
21. איך להזיז בעלות זרוע? (עפ"י אלון לזובסקי) (5)

 

אופקי:
1. נתן זך אינו יושב בלשון גבוהה (5,3,2)
7. טוב בבית גם אם אינו רחב ידים (3)
8. המעבר מניר טואלט לטישו מבלי שירגישו (עפ"י נדיב אבידן ז"ל) (3,4)
9. לכן יש בחירות בשלוותה? (עפ"י יוסי קאופמן) (3,4)
10. פשוט נוגה או בנאלי (עפ"י נילי לב־רן) (3)
11. יש יסוד לוהט בייבוש (4)
12. הטובות והיקרות הללו בלבלו את אביחנן (2,4)
13. אחד מלא (3)
14. "פנחס, מה עושים?!" הוא פרי עטו של זך (עפ"י יוסי קאופמן) (4,2)
16. טיפולי כיס (עפ"י יוסי אילן) (4)
19. הסתובבו עם גלעין ירושלמי (3)
20. כשהייתה תיירות היה העולם מלא תרנגולות? (4,3)
22. בדקה ראש סוכנות בארה"ב (עפ"י מיקי זבדי) (7)
23. נחש מה הן אוכלות (3)
24. די, ז'ק לוקח סם? כך כולנו, עפ"י זך (4,6)