תשבץ שכל מס' 1617/יורם הרועה

6   5   4   3   2   1
           
    8             7
           
            10     9
         
14     13 12         11
  16   15  
    20     19   18   17
      21  
    23             22
           
            25     24
           
                    26

אנכי:
1. האם סידון יבכר את הסופרת? (5,4)
2. מרשים לראות מלכה על שני ראשי ממשלה (עפ"י יעקב טומשין) (3,4)
3. נשיא ירושלמי באפריקה (עפ"י מיקי זבדי) (8)
4. ברשותי מדה של עפרון, למשל (6)
5. שמיר, לוי, נתניהו או ריבלין, למשל (עפ"י אורי בן־דור) (7)
6. יפעל בחדר הניתוח ממרחק מסוים (5)
12. שומר הסף נשמע קשוח כסלע (3)
14. לא אסתיר ממנו, התשלום רב ומפתה... (עפ"י אלי מועלם) (6,3)
16. כשהנרי במשבר ימצא שם מנוחה (עפ"י מיקי זבדי) (4,4)
18. לימד אותי על נשק, בירושלים (עפ"י יוסי אילן) (7)
20. שלחנו צ'ק אגב תפילה (3,4)
21. נפל משמים? זה באוס נדיר! (6)
22. יש מצב שמדובר בבית לדמות ציורית (5)

 

אופקי:
1. מנביאי המיתון? (עפ"י רן מופת) (מ) (5,2,4)
7. החזרת לחם בירושלים (עפ"י יוסי אילן) (4,3)
8. עלה... של פרח? (3)
9. שלל: לא בעולם הבא! (3)
10. גם בקריאה חוזרת כתבי המשורר מסובכים (עפ"י אורי בן־דור) (7)
11. עוברות בחינה בקצת פחות משעה (6)
13. במבט רטרוספקטיבי בקרוב בסדר (4)
15. בבריאות רגילה צבעו צהוב ירקרק (3)
17. איזו היאבקות יש ב"קופסה שחורה"? (4)
19. הדובדבן שבסוף השכונה הירושלמית (עפ"י יהושע רחמים) (6)
22. הפטריות שמוציאות את השכונה הירושלמית מהחשכה (עפ"י יוסי אילן) (מ) (7)
23. זכות השיבה היא בדיוק אותו דבר (עפ"י אורי בן־דור) (3)
24. הדג המתאים לאיש דת (3)
25. גודל חכמתי? לא ביותר! (5,2)
26. בימים נוראים מפריד יונה מכלי פריטה (עפ"י יחיאל שליטין) (5,3,3)