תשבץ שכל מס' 1609/יורם הרועה

  5   4   3   2   1
6          
            8     7
           
    10             9
         
          12       11
      13  
    17 16       15   14
  18      
21           20     19
           
    23             22
           
                  24

אנכי:
1.הקבוץ מסתייג שלוש פעמים (עפ"י אמנון שחם) (5)
2. בליל מותר עפ"י החוק לשיר אלתרמן (4,3)
3. עגנון בכלים מסוימים בפרוזדור בית החולים? (6)
4. היא תייעץ לי איך אוכל להצעיר? (4,4)
5. של נתן אלתרמן או של נעמי? (עפ"י יוסי בוגין) (4,3)
6. הורה לזמרת את סוף שירו של אלתרמן (4,4)
11. שינויים היסטורים מבחינה סקסולוגית (מ) (8)
12. סופר־בהמה (3)
13. יש משהו לח ומלוח בכזב של עגנון (עפ"י יוסי בוגין) (4,4)
15. לפישר יש צליל של כדורגלן (מ) (7)
17. המדור קודם למלכים א' בגולן (4,3)
18. הרב עובדיה באסף? זה מסוכן (3,3)
21. הוגה רעיון חדש: עשירים אינם חיים לנצח (5)

 

אופקי:
1. איש המוסד אינו שייך למקום מוגדר (עפ"י אלי מועלם) (2,3,2,3)
7. קרוב להחזיר נותן שרות (עפ"י אלי מועלם) (3)
8. משחק דמות שקספירית בספרות זולה (3,4)
9. שלום עתה בנוסח אלתרמן (5,2)
10. נרגע מכזה שדוך (עפ"י אלי מועלם) (3)
11. ר' 16 אופקי
12. ח' באייר בנוסח טשרניחובסקי (4,2)
13. אור חדש טוב (3)
14. רוח הנסיכה שלא טוב לה (עפ"י יוסי קאופמן) (6)
11+16 אופקי. שיר של ש. בן ציון, וגורדון למד מפי אלתרמן (4,4)
19. זה מפני שהוא טומן ראשו בחול (עפ"י איציק בלול) (3)
20. להקת הנחל בקשה שיסיר את חולצתה, כפי ששמענו (עפ"י ירון רחמים) (5,2)
22. מטבע קטנטן בדמות אלתרמנית (5,2)
23. אף החזיר מצא כמהין (עפ"י אורי בן־דור) (3)
24. אלתרמן וארגוב חטפו הלם מן המצב (עפ"י יוסי בוגין) (7,3)