תשבץ שכל מס' 1599/יורם הרועה

  5   4   3   2   1
6          
            8     7
           
    10             9
         
          12       11
      13  
    17 16       15   14
  18      
21           20     19
           
    23             22
           
                  24

אנכי:
8+1 אופקי. שירה של לאה לרחל (5,2,5)
2. האף הפחיד את משפחת הצמחים (עפ"י איציק בלול) (7)
3. תישארו עם הפולניה (6)
4. סופר כי מזה חמישים שנה נעלם שוב בפרשת השבוע (6,2)
5. מלחין מלא חוטים אינו מתקדם (7)
6. כמו רומני (עפ"י מיקי זבדי) (8)
11.עירקים לבושים חם במלחמה (עפ"י אלי מועלם) (5,3)
12. שם ידו (3)
13. מה דין זורמת שעליה כתבה לאה גולדברג? (3,2,3)
17+15 אנכי. "1 אופקי" התענינה בעבודות של חסון וזורר ושקד (עפ"י יוסי בוגין) (מ) (7,5,2)
17. ר' 15 אנכי
18. יהושע החזיר קצין שלקח במשיכה (4,2)
21. גדולה, קטנה או מזרחית (5)

 

אופקי:
1. היא כתבה שהגיעה אל גדר הגבול (עפ"י יוסי בוגין) (7,3)
7. אפס הוא הפוכו של המספר הגדול ביותר (עפ"י אורי בן־דור) (3)
8. ר' 1 אנכי
9. האכזרים שוב ללא סופרמן הראשון (2,5)
10. החזירו רב קו (עפ"י אורי בן־דור) (3)
11. אומרים שבמיטה אינו נח לרגע, איזה מתוק (עפ"י מיקי זבדי) (4)
12. מחזיק מטבע ישן בתאוה (6)
13. יש להם חדר הלם (עפ"י אורי בן־דור) (3)
14. עצרו חלילה בטירה המלכותית (6)
16. אינו מצטיין בגבורה ויד רמה (4)
19. פה מוחזר הנטל (מ) (3)
20. רב חיות (עפ"י ירון רחמים) (7)
22. הוא טס ששי־שבת וגם הם הולכים בעקבות חלומותיהם (עפ"י אלי מועלם) (7)
23. אפיפיור או רב ראשי? (עפ"י אורי בן־דור) (3)
24. אלכסנדר ורפאל לומדים (מנעמי שמר) שאנחנו חזקים ואפשר לסמוך עלינו (עפ"י אלי מועלם) (5,5)