תשבץ שכל מס' 1589/יורם הרועה

  5   4   3   2   1
6          
            8     7
           
    10             9
         
          12       11
      13  
    17 16       15   14
  18      
21           20     19
           
    23             22
           
                  24

אנכי:
1. זו העמסה, אבל בכיף לה! (מ) (5)
2. הילד שלי לא מפסיק לילל כשהן על הדוכן (עפ"י יוסי אילן) (7)
3. הוא ניטלטל בחוץ כשהם שוטטו סתם בפנים, אבל לא נאבד תקוותנו! (6)
4. פיאטיגורסקי וסטוקובסקי, למשל, בהנחה גדולה (4,4)
5. כאשר יסתדרו יספר על הפירות שהוא מגדל (7)
6. מהפכן דני הוגן (עפ"י יהושע רחמים) (מ) (8)
11. המושב כמו אדם עם פרשת אהבים (עפ"י יוסי אילן) (5,3)
12. אף עולה חדש (עפ"י אלי מועלם) (3)
13. מחדש שהביס את השופט (עפ"י יהושע רחמים) (4,4)
15. מאד השתוקק למירי בוהדנה, אולי!(עפ"י אלי מועלם) (4,3)
17. טריטוריה בריטית מערבת איש עבודה באיש עסקים (עפ"י יוסי בוגין) (7)
18. כאשר הרב תבע, התבלבל (6)
21. הרגישו בדל מחשבה או תנועה (5)

 

אופקי:
1. עתונאי דתי? (עפ"י יעקב פרוינד) (5,2,3)
7. הוא חוזר שוב ושוב להבטיח לך אלימות (3)
8. נפל חבל (עפ"י יוסי אילן) (5,2)
9. פה עוזבים את הארץ וגם בנורבגיה (עפ"י יוסי אילן) (7)
10. קרוב חמישי (3)
11. מאיר שלו קרא לה נחמה (עפ"י אורי בן־דור) (מ) (4)
12. גרוזיני בחצי מזל (עפ"י טלי רובינשטיין) (6)
13. כיזב בשכל רב (עפ"י אלי מועלם) (3)
14. לא בכיר בשב"ס? אדרבה! (4,2)
16. תשמור על הבטחון ועל חלוק הרופא (עפ"י אלי מועלם) (4)
19. כוכבים חיים בעליל! (3)
20. תרחיבו? ברור, אבל עכשיו תורכם לדבר (עפ"י אורי בן־דור) (מ) (4,3)
22. המרת בעלי חיים היא עסק ביש (עפ"י יהושע רחמים) (4,3)
23. חג לעיר (3)
24. הופעת הבמה הזולה ביותר (עפ"י יחיאל שליטין) (5,5)