תשבץ שכל מס' 1577/יורם הרועה

6   5   4   3   2   1
           
    8             7
           
            10     9
         
14     13 12         11
  16   15  
    20     19   18   17
      21  
    23             22
           
            25     24
           
                    26

אנכי:
1. במאית ומשוררת מלאה כאב יחיד (מ) (4,5)
2. מהחיות שבאות לבעלת התחביב (עפ"י מיקי זבדי) (7)
3. המהפך ב-1942 לא נעים לי? אדרבה! (מ) (6,2)
4. גלביה יומיומית (עפ"י אורי בן־דור) (3,3)
5. פרשה לתאה בשרון (4,3)
6. כשלתי בקיום המצוה (5)
12. דם ומצפון (3)
14. שליאפין מחוזר כיום? (5,4)
16. שתי מנותיו של הנוסע (עפ"י איציק בלול) (4,4)
18. נשמעה, למשל, בישראל (עפ"י מיקי זבדי) (3,4)
20. הסרט מתרחש בשדה ארז? (4,3)
21. השר הפר ברית בלי סוף והתבלבל (3,3)
22. תלוי במדת מה (5)

 

אופקי:
1. מכונית ללמוד נהיגה היא סוג של מחלה (עפ"י יגאל שילון) (11)
7. שני ערבים לא ירשו לי (עפ"י ירון רחמים) (3,4)
8. צחוק של תינוקות (עפ"י אורי בן־דור) (3)
9. זקן שיכור (עפ"י אורי בן־דור) (3)
10. לטיולים הוא משאיר רק קשוחים (עפ"י אלי מועלם) (3,4)
11. נחירות כגורם לכויות? (6)
13. אימה באור (4)
15.טהר אותם ושילם (3)
17. הסתירה את השמש, למרבה המזל (עפ"י יוסי אילן) (4)
19. יחזירו בסביבות יום העצמאות (3,3)
22. אזור מרוחק ממרכז העיר כמצווה (עפ"י אורי בן־דור) (4,3)
23. בקש להסיג את האויב (עפ"י אורי בן־דור) (3)
24. מה שקיבל מי שחצה וחצה ושוב חצה (עפ"י אורי בן־דור) (3)
25. נחלש לנוכח הגינוי המשודר (4,3)
26. מה בקש דני מהנוטריונית על פי שלום עליכם? (עפ"י אורי גפני ז"ל) (3,4,4)