תשבץ שכל מס' 1568/יורם הרועה

  5   4   3   2   1
6          
            8     7
           
    10             9
         
          12       11
      13  
    17 16       15   14
  18      
21           20     19
           
    23             22
           
                  24

אנכי:
1. האכלת חמור רצחני (עפ"י אורי גפני ז"ל) (5)
2. איש מעלה גדול מאד (4,3)
3. מנכבדי העיר, כפי שאומרים (עפ"י אורי בן־דור) (4,2)
4. מה לגשם ולתשמיש מטה? (עפ"י אורי גפני ז"ל) (4,4)
5. כך ראוי: רץ מרחק מסוים (4,3)
6. שמענו שהבכיר המצרי מעיר את נתניהו (עפ"י אורי גפני ז"ל) (6,2)
11. רעל חדש בעיר (עפ"י אורי גפני ז"ל) (8)
12. העגלון הפעיל את המזגן? (3)
13. כלב גזעי אבל משוגע (עפ"י אורי גפני ז"ל) (6,2)
15. המתעשר היה מצוי בחטא (3,4)
17. את שחקנית העבר יספרו אצל הסופר (עפ"י אורי גפני ז"ל) (4,3)
18. בבלבול וברגשות מעורבים (3,3)
21. בשביל בגד צריך קודם כל פתק (5)

 

אופקי:
1. אפשר להגיד שהמובילים אינם חותרים להשגת שלום (עפ"י אלי מועלם) (3,7)
7. השמיע דברים וערב לאוזן (עפ"י אורי בן־דור) (3)
8. גיא מוזר שנדון בחדשות (4,3)
9. לעתונאי נותנים במתנה כסף (עפ"י אורי גפני ז"ל) (5,2)
10. צמד עיר (3)
11. יעקב צור (עפ"י אורי גפני ז"ל) (מ) (4)
12. במאי רץ בחלל (עפ"י אורי גפני ז"ל) (6)
13. שוב הפחית מגעגועיו (3)
14. באיזה שלב בתחרות הגיע קרוב לשיא? (עפ"י יוסי קאופמן) (3,3)
16. ממלא מכל (4)
19. רזון מטעה (עפ"י אורי גפני ז"ל) (3)
20. צעיר נותן תוכן בתחום עשיר ומרתק (3,4)
22. יביעו תמיהתם לפני הרמטכ"ל ויתגלגלו באוויר (7)
23. מיי פוינט! (3)
24. לא שלמתי במזומן כדי לראות אפריקאי מטורטר... (עפ"י אלי מועלם) (5,5)