תשבץ שכל מס' 1564/יורם הרועה

6   5   4   3   2   1
           
    8             7
           
            10     9
         
14     13 12         11
  16   15  
    20     19   18   17
      21  
    23             22
           
            25     24
           
                    26

אנכי:
1. נאמר "שקט!" לעונה בשולחן האוכל (עפ"י אלי מועלם) (מ) (4,5)
2. פרשה ללימוד באצבע הגליל (4,3)
3. נגרם להם נזק מהפיצוץ או מהפשקוויל? (עפ"י אלי מועלם) (3,5)
4. נסיך מאיתקה וסטלמך (6)
5. מבולבל במדה שהוא לבד (עפ"י אלי מועלם) (3,4)
6. כשעבדה במעבדה השפריצוהו, בסיכום (5)
12. ר' 8 אופקי
14. בחדשות יש שוק מודרני (עפ"י רן מופת) (6,3)
16. המלחין מעיד שיש טובי לב ברמה (עפ"י יוסי אילן) (8)
18. התחיל כהסדרניק וסיים כרמטכ"ל אך שיא הקריירה הצבאית שלו היה כאלוף (עפ"י אורי בן־דור) (5,2)
20. המזוין טורף אש ונשנק (3,4)
21. ליתר בטחון נבצע איחוד ערים (עפ"י אלי מועלם) (4,2)
22. כך השיג הטורף את הבהמה (5)

 

אופקי:
1. השופט שפט בין ח"כ עבר ליצרן (עפ"י יהושע רחמים) (11)
7. מי גומלת בתשלומים על שימוש ביצירה? (7)
12+8 אנכי. שכונת גבינות (3,3)
9. זה מטבע מנדטורי, סופר (3)
10. לדברי רחל הוא משיח והיא לא משיחה (עפ"י מיקי זבדי) (5,2)
11. יעזור כאשר יפסיקו להיות סטטיים (עפ"י אלי מועלם) (6)
13. הקש בדלת – ושב בביתך (4)
15. נבלה פה עם שכן (עפ"י אלי מועלם) (3)
17. עייף, אבל נבהל? להפך (4)
19. נדחק מהעבודה והכניס חיל לחוב (עפ"י אלי מועלם) (2,4)
22. איגואנה מבבל (4,3)
23. בסופר יש עוף (3)
24. שר או שרה בנסיגה (עפ"י אלי מועלם) (3)
25. חלופה לארץ־עיר (עפ"י אורי בן־דור) (7)
26. רכז השב"כ מרוצה (עפ"י אלי מועלם) (מ) (6,2,3)