תשבץ שכל מס' 1550/יורם הרועה

  5   4   3   2   1
6          
            8     7
           
    10             9
         
          12       11
      13  
    17 16       15   14
  18      
21           20     19
           
    23             22
           
                  24

אנכי:
1. העוף פחד (עפ"י שמעון טפר) (5)
2. הגולנצ'יק הגיע לעשרים (עפ"י אלי מועלם) (4,3)
3. אנחנו מלווים את פיגארו? (עפ"י יחיאל שליטין) (4,2)
4. החזאי גונב כסף, גם הוא במאפיה (עפ"י אלי מועלם) (5,3)
5. אות עברית נלמדת שם (עפ"י אורי בן־דור) (מ) (7)
6. השחקן גמר עני, באין כלום! (עפ"י אלי מועלם) (4,4)
11. המנכ"ל מחזיר את המקסימום כשהוא פותח במו"מ (עפ"י אלי מועלם) (6,2)
12. ורד קרח (3)
13. כזה תיקון עוול אצל צרפתי, לא משוחרר טוב (עפ"י אלי מועלם) (5,3)
15. בקרדו מותר לחטוב עצים! (מ) (7)
17. חצי עז במשקל אצל טבח במטבח (עפ"י אלי מועלם) (4,3)
18. מיץ אבן? לא יתכן! (3,3)
21. הוא דמנטי, בשל גילו (5)

 

אופקי:
1. קבלו אותם בזרועות פתוחות, בה בעת היו כאלה שלא... (עפ"י אלי מועלם) (4,2,4)
7. בת ישראל (3)
8. לא התעקשנו להזמין אמבולנס... (עפ"י אלי מועלם) (7)
9. כירורג פלסטי מהיר לכעוס (עפ"י אלי מועלם) (4,3)
10. הפחיתי את המסים, ההפחתות וכו' ותקבלי את הנטו, כמו שאומרים (עפ"י אורי בן־דור) (3)
11. גור מגלה שלישו היתה אחות (עפ"י יוסי קאופמן) (4)
12. הקבוץ בכעס על המושב (3,3)
13. הסופר הותיק הפך מקצוע (3)
14. בתולה בלעה דג, ועוד אחד (עפ"י שמעון טפר) (6)
16. כפי שחזו הדג בא בסוף, תצפצף בהתחלה (עפ"י אורי בן־דור) (4)
19. מעיל מעל (3)
20. בגד בקוסמות עצומות (עפ"י אלי מועלם) (7)
22. אומרים שהיא מבלה יפה במשטרה (7)
23. שקר לבן ברית (עפ"י אלי מועלם) (3)
24. הוא אשם שיש בלבול בבני משפחתו (5,5)