תשבץ שכל מס' 1546/יורם הרועה

6   5   4   3   2   1
           
    8             7
           
            10     9
         
14     13 12         11
  16   15  
    20     19   18   17
      21  
    23             22
           
            25     24
           
                    26

אנכי:
1. עם פה מצוין לא אכלנו וזה מה שנהיינו... (5,2,2)
2. התוצאה אולי היתה כמו צמה משוננת, אך עשו זאת במדויק ובזמן הנכון (3,4)
3. קומי לכוון אותנו (עפ"י אלי מועלם) (5,3)
4. השירה שנותרה לפליטה (6)
5. חפוש הסופרת שב בסרט אחד קטן (עפ"י אלי מועלם) (7)
6. ספרו של עמוס עוז מעורר דמעות? (3,2)
12. כשעלה הואדי יצר בלי עין (3)
14. איחול שלא היית רוצה לקבל מקניבל (עפ"י אלי מועלם) (4,5)
16. אין עוד צורך בגרוי סופר שברח לו (עפ"י מיקי זבדי) (5,3)
18. חסר? הוא יאיש (עפ"י אלי מועלם) (5,2)
20. לא אפשרו לו לדבר על הגעגועים שלו (עפ"י אלי מועלם) (מ) (7)
21. להשתהות בפרידה חלקית מאכילס, כפי ששמענו (6)
22. קציצה עם בירה לפני סוף השבוע (עפ"י מיקי זבדי) (מ) (5)

 

אופקי:
1. קצב קולח בשיר "אמת ואמונה" (4,4,3)
7. מה יעשה אולי כדורגלן עבר בפינות שבשדרות הירושלמיות? (4,3)
8. הבוחר סרט יבוא טוב (3)
9. לחך גבינות (ויין) (3)
10. עץ בשכונה הירושלמית, על פי מקצוען (7)
11. מסתירה את הכנרת תחתיה (6)
13. מפיו של הפיל למדנו שכבר אינו אליף (4)
15. מלא זיו (3)
17. הוא משורר, כפי שמסור לנו (4)
19. מה אמר "3 אנכי" לנחש בספירה של הבד"צ, אולי (4,2)
22. רמת הדבק בין אח לאחות (3,4)
23. רשע מפורסם (3)
24. עוד לא תרגמו מונח זה מאנגלית (עפ"י אורי בן־דור) (3)
25. מבעלי החיים בעץ הגן (עפ"י אלי מועלם) (4,3)
26. הוא בעל השוכח מספורו של עמוס עוז (מ) (5,4,2)