תשבץ שכל מס' 1529/יורם הרועה

  5   4   3   2   1
6          
            8     7
           
    10             9
         
          12       11
      13  
    17 16       15   14
  18      
21           20     19
           
    23             22
           
                  24

אנכי:
1. נהנה מאמנותו (מ) (5)
2. קוטנר עגמומי איכשהו אחרי עמלו (4,3)
3. השמן שואל ומחפש, ממש מפחיד (עפ"י אורי גפני) (6)
4. סבסטיאן עסק בקולנוע, קוטנר בשיפוט ומגיש תכנית תרבות (עפ"י יוסי קאופמן) (4,4)
5. אצל הבורא אחד הבנים נועד למלוכה (עפ"י אורי גפני) (3,4)
6. נעיף בשרים במנוחה מלאה (עפ"י אורי גפני) (5,3)
11. בסוף עזב אותי כאן בהכנותיו לתפקיד (5,3)
12. פאר ספרי (3)
13. הרגיש שלפניו סכנה ממשית (עפ"י אורי גפני) (5,3)
15. נותרו ההריסות מצפיותיו (מחידושי המחבר) (5,2)
17. הזמרת של החמר רוז'? (עפ"י אורי גפני) (2,5)
18. האם בכיה נעלם? (עפ"י אורי גפני) (3,3)
21. אינטימיות כוללת הפרדה (עפ"י אורי גפני) (מ) (5)

 

אופקי:
1. שרה ביונית על כעסו של הקצין, יד ימינו של אותלו (עפ"י יהושע רחמים) (6,4)
7. לפני התחבורה החשמלית (3)
24+8 אופקי. תשובה ותפילה וצדקה פועלים כמו סטודיו C (עפ"י יוסי אילן) (5,3,2,7)
9. עושים חיים ביפן בחינם (עפ"י אורי גפני) (מ) (7)
10. ז'בוטינסקי שם עין על הנשיא (3)
11. לאן תדהר עכשיו? (עפ"י יחיאל שליטין) (4)
12. הוא במצב קשה עוד מזמנו של יוסף בורג (מ) (6)
13. חבר שתין נהג כנשיא (עפ"י אלי מועלם) (3)
14. הישוב משחק בבהמה? להפך (עפ"י אורי גפני) (3,3)
16. בין תוף לידים (עפ"י אורי גפני) (4)
19. שיר לחונטה (3)
20. אנרכיה כמו סולם שבור (מ) (3,4)
22. שר בפה באמריקה (עפ"י אורי גפני) (7)
23. המלחין מחיפה (3)
24. ר' 8 אופקי