תשבץ שכל מס' 1520/יורם הרועה

  5   4   3   2   1
6          
            8     7
           
    10             9
         
          12       11
      13  
    17 16       15   14
  18      
21           20     19
           
    23             22
           
                  24

אנכי:
1. ישלם בפזות (עפ"י אורי בן־דור) (5)
2. לצופן הוכנס שבח לממשלה (עפ"י אלי מועלם) (4,3)
3. במתינות, כמו הרופא במקלו (6)
4. אין לכלוך וזוהמה במדינה ובפרט בכנסת (עפ"י אלי מועלם) (4,4)
5. מין חודרני ומשקה ישראלי (עפ"י איציק בלול) (מ) (7)
6. בעברו שר ועכשיו נהנה מהמשוררים (עפ"י מיקי זבדי) (8)
11. הצחיק עוף ושני יונקים (עפ"י איציק בלול) (4,4)
12. בוחן דרך טובה (3)
13. ממינות תגובות צהליות עפ"י אמנסטי, למשל (עפ"י מיקי זבדי) (6,2)
15. איזה הולנדי התווכח אתך על בירה (עפ"י אורי בן־דור) (4,3)
17. אתקרב קרוב כי הוא בקושי רואה (עפ"י מיקי זבדי) (4,3)
18. לשונית, זה מה יש, על פי השיר (3,3)
21. אנקת פחד (עפ"י יוסי אילן) (5)

 

אופקי:
1. אלתרמן וארגוב חטפו הלם מהמצב (עפ"י יוסי בוגין) (7,3)
7. עשי חיים בלעדי! (עפ"י אורי בן־דור) (3)
8. עד (3,2,2)
9. כשהילדים בפנים הוא נוקט באלימות, והוא לא מגלה הכל (3,4)
10. עוף מהמשפחה שלו (עפ"י אורי בן־דור) (3)
11. עוף מהמשפחה שלו (עפ"י אורי בן־דור) (4)
12. סם / רכב (עפ"י טלי רובינשטיין) (6)
13. נוכל או קרבן? (3)
14. פליפה גוסלינג מסריח אבל מתוק (עפ"י טלי רובינשטיין) (מ) (6)
16. שנים שקבלו סמיכה בחשאי (4)
19. נקי, חסר גדולים (3)
20. שני שרים, ולאחר שינוי השם – שר חינוך (7)
22. הן יכולות לסדר מאות פרחים (7)
23. מי שאין לו כוח יושב בטל (עפ"י ירון רחמים) (3)
24. תקופת הדשנים (עפ"י יוסי אילן) (6,4