תשבץ שכל מס' 1503/יורם הרועה

  5   4   3   2   1
6          
            8     7
           
    10             9
         
          12       11
      13  
    17 16       15   14
  18      
21           20     19
           
    23             22
           
                  24

אנכי:
1. בצורת בהייטק (עפ"י יובל רענן) (5)
2. נעלים גשש בטורקיה (עפ"י רן מופת) (7)
3. הצליח לפתור במקרה את ההגדרה "בפנת חי (3)"וזה מסוכן (עפ"י ירון רחמים) (3,3)
4. ודאי שנראה את הסרט אצל אלדד (עפ"י אלי מועלם) (4,4)
5. אני הבן של אברהם מהגר (עפ"י ירון רחמים) (7)
6. הזמר מבצע ומבצע (עפ"י רע כהן) (5,3)
11. האלוף נמצא ולא נמצא במקום שקר (עפ"י אלי מועלם) (8)
12. רודף צדק ומוסר (3)
13. המתאגרף: אני מממן את ברכה (עפ"י יוסי קאופמן) (מ) (3,5)
15. סדרה וסרט על מרבה רגלים? (7)
17. טמנו בו רמז מקדים (עפ"י רו כהן) (4,3)
18. קורות מספיק בעבודת חרשי העץ (6)
21. הכדורגלן לא טוב דוקא בתחום שבו הוא מצטיין (עפ"י השמיעה של דב ליאון) (5)

 

אופקי:
1. אדם צד שם יונים (עפ"י מיקי זבדי) (4,6)
7. יופי ביתי (3)
8. שופט בהנהגת האי (עפ"י מיקי זבדי) (4,3)
9. מה אמרנו כשנתפסנו במערומינו... (מ) (7)
10. גאוה בדלת מעץ (3)
11. הולנדי נפלט ממטוס – מה נראה סביבו? (עפ"י יוסי קאופמן) (4)
12. חובב מבקש להפסיק להתעסק בחומרי נפץ (עפ"י יהושע רחמים) (6)
13. חיים שלנו קשים (עפ"י אורי בן־דור) (3)
14. אריק גילה חריצות במטבח (עפ"י יוסי אילן) (6)
16. צבע מן הגיהנום (4)
19. מגדליה לקציר (3)
20. יוצאים לפועל מתוך ריסון (7)
22. הקיבוצניק החברה'מן (עפ"י מיקי זבדי) (4,3)
23. ירח מלא (עפ"י אורי בן-דור) (3)
24. המפקד מיותר למכה (5,5)