תשבץ פלונטר/יורם הרועה

התשבץ הופיע בעבר בשבועון כותרת ראשית

6 5   4   3   2   1
8     7        
    11       10   9
          13           12
         
      16     15         14
       
      20       19 18     17
         
  25 24     23       22   21
      27       26  
              28
                  29

אנכי:
1. מתכת מחליפה צבעים? (4)
2. רכשו - לא במצלצלים - שערים למקדש (6)
3. מכה כמו שצריך (4)
4. הוא מיתמם בחום רב (5,3)
5. הערבי יחזור ללא מתנה (עפ"י יוסי כהן) (6)
6. הפר מגמגם - בגלל זה אינו מושלם (עפ"י חיים ארמון) (4)
8. זה שכן המוכן לספק אישור לדברים שנאמרו (4,3,3)
9. יצירתם של דוסטוייבסקי ואיבסן - שלא מן העולם הזה! (6,4)
10. נאנס ע"י '23 אופקי' (2)
15. אצלם מצב רגיל: פשוט לא יכולים לשלם (3,5)
18. מאיר אריאל אוהב למיטרן? (6)
20. לא קדישמן, אבל מצייר כבר צאן (2,4)
22. מי בא לראות את הופעתה? זאת תגלה בחזרה (עפ"י יוני קלרמן) (4)
23. הוא מתרבה מהר בבית-ארן בעקר (4)
24. בכניסה לכנס פוליטי (2)
25. ניצבים כמו קוף על פרי (4)

 

אופקי:
1. הו, נסיך מסכן, כה מפורסם בין '15 אנכי' (6,4)
7. לחזירה שלך יש נטיה יונית (4)
9. יש תנועה ביריד המאה (4)
11. מפקד דו-פרצופי (2)
12. שדים כפל כפלים (5)
13. תה עלוב, מתאים למרשעת הזאת (4,2)
14. אציל זעיר אך קולו מלא עולם (עפ"י שולה בלוי) (8)
16. לא לרבוץ על הדינרים - לעבור למטבע אחר (4)
17. מתכון למפלגה ללא מוצא (4)
19. בטלוויזיה ובסרפנד (עפ"י יגאל שילון) (5,3)
21. חלילה לפאר טושטוש כזה (6)
23. ארגון שאיננו מאפשר סגנון חפשי (6)
26. הבכי אינו גברי כפי ששמענו (2)
27. שר בשר בעסקי הבשר (עפ"י עלי מגן) (4)
28. אצלן בילקוט חרק בלילה (4)
29. נוסח של הלצות חבילה מן הבשורה על עלית המחירים הקרובה (5,5)