תשבץ פברואר 2024/איציק בלול

  5   4   3   2   1
6          
            8     7
           
    10             9
         
          12       11
      13  
    17 16       15   14
  18      
21           20     19
           
    23             22
           
                  24

אנכי:
1. + 2. אנכי: מה קרה לנו בעקבות הקרבות נגד החיזבאללה כשתעינו? (5,2,5)
2. ראו 1. אנכי
3. למרות גסותו הדב ריחם על ליון (6)
4. מאפשר חיים מהבלשן שסרסר (4,4)
5. מחשבות עולות מכרם הצייר (3,4)
6. שמענו שזה מה שעשה משרת המלכה בכלי הנגינה (8)
11. משחק שינוי כיווניי מעיד על גשמיותי (8)
12. קשר אותן בחבל... בגבעה שלהן (3)
13. ההתרברבות שלנו הפכה את בננו נחות (8)
15. רק הכתבה שלו התפרסמה בקנדה (7)
17. כבשו ואחרי כן רכשו שפה (7)
18. יצחק מעברה (גם בנו מופיע בתשבץ זה) (6)
21. שרי! זה הזמן לקבל באחורי (5)

 

אופקי:
1. קרובי הגיע עם תואר שני בחודש מהתנועה הרוויזיוניסטית (7,3)
7. לא סבל את גדעון, להפך ולהפך (3)
8. מושב שאינו מבוצר לפני ירושלים, למשל (7)
9. שוב מלט כעסיו במדיטציה (מ) (7)
10. לא היו ישרים כשהתגבהו (3)
11. מאמן באמצעות שלושה כלי נשק (4)
12. האם רציתי שיזכה אותי במצווה או שירד ממני? (2,4)
13. לביאה משיבה את מירן (3)
14. הצייד: איפה כיפה אדומה וסבתא? הזאב: זה כבר סיפור אחר... (עפ"י גלי שמעוני) (2,4)
16. התחתן במקום הזה עם כוסית, כפי שרצתה (4)
19. המין הטוב (3)
20. הוא חושב את עצמו לנבחר ציבור... ומנגד לו יפית (7)
22. בהתאם לכתיבת הוראותיו למחשב בנותי תפרו, להפך (7)
23. למען המזל מחזירים את גיא (3)
24. שימוש ברכב של מורה לנהיגה עלול לגרום לחולי זה (10)